توجه: خرید بلیت کلیه پروازها برای آژانسهای غیر قراردادی بصورت پرداخت آنلاین می باشد
برای عقد قرارداد و دریافت اعتبار با واحد روابط عمومی تماس حاصل نمایید.
  خواهشمند است در ورود اطلاعات به سیستم آسایش نهایت دقت را به عمل آورید.
درصورت خرید بلیت یکطرفه مسئولیت کنترل اقامت مسافر برعهده آژانس صادر کننده و مسافر می باشد.

با توجه به احتمال تغییرات ساعت و روز پروازی، خواهشمند است ۲۴ ساعت قبل از پرواز از فرودگاه مربوطه و یا سایت شرکت استعلام به عمل آورید.

لیست پروازها:
روزتاریخساعت پروازخط هواییمسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
پنجشنبه
Thursday
1398/03/02
2019/05/23
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
جمعه
Friday
1398/03/03
2019/05/24
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1398/03/04
2019/05/25
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1398/03/05
2019/05/26
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1398/03/06
2019/05/27
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1398/03/07
2019/05/28
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1398/03/08
2019/05/29
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1398/03/09
2019/05/30
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
جمعه
Friday
1398/03/10
2019/05/31
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1398/03/11
2019/06/01
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1398/03/12
2019/06/02
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1398/03/13
2019/06/03
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1398/03/14
2019/06/04
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1398/03/15
2019/06/05
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1398/03/16
2019/06/06
08:00

I3
7068
تهران - تبریز
THR - TBZ
2,400,000 B - 14 Days 6 نفر On Time